Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze verkopen gebeuren onder onderstaande algemene voorwaarden, dewelke voorgaan op elke andere mogelijke stipulatie komende van de koper.

Elke bestelling gedaan door de koper stemt in met onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden zonder enige beperking of reserve.

Bestellingen

De bestellingen, geplaatst via de website, stelt de koper verantwoordelijk, vanaf het moment dat de bestelling bevestigd wordt door de verkoper via de website.

De informaties, foto’s en grafieken van de catalogussen zijn enkel indicatief en zonder enige betrekking dan ook voor de handelaar. Vanaf het moment dat de Klant zijn bestelling bevestigt, wordt hij beschouwd zijn bestelling te hebben aanvaard in alle eer en geweten en zonder enige reserve, qua prijs, volumes en hoeveelheden, aangeboden tijdens de verkoop en gevolgd door een bestelling.

Prijs

De verkoopsprijzen van de producten zijn die, van toepassing op het moment van de bevestiging van de bestelling, uitgezonderd de verzendingskosten. Alle prijzen op onze webshop zijn exclusief btw.

De verkoopsprijzen van de producten kunnen op elk moment gewijzigd worden door de tussenkomst van externe factoren.

De verzendingskosten zijn ten laste van de Klant en worden gefactureerd in supplement van de prijs van de producten volgens het bedrag van de bestelling.

De verzendingskosten zullen worden aangegeven tijdens het bevestigen van de bestelling door de Klant.

Betaling

Uitgezonderd specifieke stipulatie, zijn de producten betaalbaar bij de bestelling.

Elke door de Klant betaalde som vóór de levering, wordt beschouwd als een voorschot op de definitieve verkoopsprijs verschuldigd door de Klant.

De levering van enige nieuwe bestelling kan worden uitgesteld bij een vertraagde betaling van een vorige bestelling. 

Levering

De levering wordt beschouwd als zijnde de mogelijkheid te maken de producten beschikbaar te stellen aan de Klant. Het is de taak van de Klant de gekregen verzendingen na te kijken bij aankomst en alle reserves en klachten te maken die op dat moment nodig blijken. Indien de geleverde producten niet voldoen aan de omschrijving of hoeveelheid die op de leveringsbon staan, zal de Klant zijn opmerkingen formuleren binnen de acht (8) dagen na de levering.

Eigendomsrecht

De verkoper behoudt het volledig eigendomsrecht van de verkochte producten tot op het moment van perfecte betaling van de prijs, hoofdelijk, kosten en taksen inbegrepen.

Het transfert van de risico’s relatief aan het product, zal gebeuren op het moment dat de bestelde producten worden afgegeven aan de transporteur.

De beslissing en de kosten om het eventueel onderschrijven van een verzekering, om het voorkomen van eventuele risico’s zoals schade of verlies, liggen dus bij de Klant.

Garanties

De verkochte producten vallen onder een garantie gegeven door de fabrikant. Vallen niet onder deze garantie, alle door de koper of door elke andere niet door de verkoper aangewezen persoon gewijzigde of herstelde produkten, alsook alle produkten die onder de toepassing vallen van een specifiek onderhoudskontrakt.

Alle retours van producten die onder deze garantie vallen, kunnen enkel gebeuren met voorafgaand akkoord van de verkoper. Voor dit, zal de koper kontakt opnemen met Dienst

Naverkoop van de verkoper via elektronische briefwisseling.

Indien het product als defectueus wordt erkend, zal de verkoper aan de koper een retournummer voor het product geven. Het defecte product moet worden teruggegeven in zijn originele verpakking vergezeld door het retournummer voorafgaand doorgegeven door de verkoper.

Alle kosten en risico’s gebonden aan de retour van het product zijn ten laste van de koper.

Verantwoordelijkheid

De verkoper zal in geen enkel geval enige verantwoordelijkheid hebben ingeval van indirecte schade. In geval van directe schade, zal de verantwoordelijkheid van de verkoper begrensd worden tot een maximaal bedrag van 520 euro.

Juridische toewijziging

De hier gepresenteerde algemene verkoopsvoorwaarden zijn afkomstig uit het Belgisch Recht. Voor alle eventuele betwistingen omtrent dit contract tussen de verkoper en de koper, zal enkel de Rechtbank van Koophandel van Brussel  bevoegd zijn. 

Informatica en ‘Libertés’Als toepassing van de Franse wet op ‘informatique et libertés’  van 6 januari 1978, beschikt de Klant over een toegangs- en wijzigingsrecht wat betreft zijn gegevens bijgehouden door de handelaar.